סימולטור צילום
הערה:     סימולטור זה אינו מספק נתוני צילום מדוייקים אלא בא להמחיש את ההשפעה
של הפרמטרים השונים במצלמה על הבהירות, עומק חדות התמונה ותפיסת גוף בתנועה.
תאורה asa צמצם מהירות